A NECESIDADE DA COR. FUNDACIÓN LUIS SEOANE. A CORUÑA [29.06.2017-01.10.2017]

COMISARIO: ÁNGEL CALVO ULLOA