PIXO VI. COLECCIÓN PRIVADA. ILLA DE A TOXA, O GROVE. PONTEVEDRA. AGOSTO 2019