MIOPÍA GALERÍA SKL PALMA DE MALLORCA [05/04/2008-30/05/2008]