MIOPÍA SKL GALLERY PALMA DE MALLORCA. SPAIN [05/04/2008-30/05/2008]